காந்தி ரத்னாகரம்

nam a22 7a 4500
191015b1933 ii 000 0 tam d
_ _ |c அணா. 0-2-0
_ _ |a குழந்தை, ரா. |a Kuḻantai, rā.
_ |a காந்தி ரத்னாகரம் |c இஃது சுயராஜ்ய தீரர் பாட்டு- சுதேச பக்தாமிர்தம்- முதலிய தேசீயகீத நூல்களின் ஆசிரியர் மருதகிரி முருகனின் றிருவருட் கவிராஜ விகடகேசரி கோவை ரா. குழந்தை அவர்களால் இயற்றப்பட்டது.-
_ |a திருப்பூர் |a Tiruppūr |b தண்டபாணி பிரிண்டிங் ஹவுஸ் |b Taṇṭapāṇi piriṇṭiṅ havus |c 1933
_ _ |a 7 p.
|a In Tamil
_ _ |a இலக்கியம்
_ _ |a மகாத்மா காந்தி,
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம் |8 Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0010328
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க