tva-logo

அபூபக்ர் சித்தீக் ரலி

nam a22 7a 4500
220317b1946 ii d00 0 tam d
_ _ |a 9649
_ _ |c ரூ. 2-0-0
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a தாவூத்ஷா, அல்ஹாஜ் பா.
0 0 |a அபூபக்ர் சித்தீக் ரலி |c இந்நூல் அல்ஹாஜ் பா. தாவூத்ஷா அவர்களால் தையாரிக்கப்பட்டது.
0 0 |a Apūpakr cittīk rali
_ _ |a இரண்டாம் பதிப்பு
_ _ |a சென்னை |b ஷாஜஹான் புக் டெப்போ |c 1946
_ _ |a vii, 196 p.
0 _ |a குலபாயெ ராஷிதீன் |v 1
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a சமயம் |v இஸ்லாம்
0 _ |a இஸ்லாம், வாழ்க்கைச் சரிதம்
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக் காப்பகம் |8 Tamiḻnāṭu āvaṇak kāppakam
_ _ |a TVA_BOK_0009649
TVA_BOK_0009649
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
Book image