மகாகவி இக்பால்

nam a22 7a 4500
191015b1953 ii 000 0 tam d
_ _ |a கனி, ஆர். பி. எம். |a Kaṉi, ār. Pi. Em.
_ |a மகாகவி இக்பால் |c -
|b /
_ _ |a 1 edition
_ |a சென்னை |b ஆர். பி. எம். கனி |c 1953
_ _ |a வளரும் கவிஞர், சென்னை சொற்பொழிவுகள்
_ _ |8 கன்னிமாரா பொது நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0006888
கருத்து தெரிவிக்க