டில்லி சுல்தானியத்தின் வரலாறு

nam a22 7a 4500
191015b1977 ii 000 0 tam d
_ _ |c Rs. 8.60
_ _ |a இராமச்சந்திரன், டி. ஆர். |a irāmaccantiraṉ, ṭi. ār.
_ |a டில்லி சுல்தானியத்தின் வரலாறு |c பேராசியர் டி. ஆர். இராமச்சந்திரன்-pērāciyar ṭi. ār. irāmaccantiraṉ |n இரண்டாம் பாகம்
|a History of the Delhi Sultanate
_ _ |a 1st edition
_ |a சென்னை |a ceṉṉai |b தமிழ் நாட்டுப் பாடநூல் நிறுவனம் |b tamiḻ nāṭṭup pāṭanūl niṟuvaṉam |c 1977
_ _ |a [iv], 240 p.
_ |a த. பா. நி. (க.வெ.)-ta. pā. ni. (ka.ve.) |v வரிசை எண் 775
|a I
|a In tamil
_ _ |a வரலாறு-varalāṟu
_ _ |8 தமிழ்நாடு பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம் |8 Tamil Nadu Text Book and Educational Services Corporation
_ _ |a TVA_BOK_0000863
TVA_BOK_0000863
தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம் - Tamil Nadu Textbook and Educational Services Corporation
cover image
கருத்து தெரிவிக்க