கல்விச் சிந்தனைகள்

nam a22 7a 4500
191015b1956 ii 000 0 tam d
_ _ |c ரூ. 1-8-0
_ _ |a ஆச்சாரிய வினோபா பாவே |a Āccāriya viṉōpā pāvē
_ |a கல்விச் சிந்தனைகள் |c இந்நூல் ஆச்சாரிய வினோபா பாவே அவர்களால் இயற்றப்பட்டது.-
|a Kalvi-c-cintanaigal |b Tamil version of the Hindi book 'Sikshan Vichar'-a collection of the writings and utterances of Acharya Vinoba Bhave on education
_ _ |a முதற் பதிப்பு
_ |a தஞ்சாவூர் |a Tañcāvūr |b சர்வோதயப் பிரசுராலயம் |b Carvōtayap piracurālayam |c 1956
_ _ |a vi, 305 p.
|a In Tamil
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம் |8 Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0009969
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க