ஆயுர்வேத ஆசான்

nam a22 7a 4500
191015b1867 ii 000 0 tam d
_ _ |a நமசிவாய ராஜயோகி, S. R. |a Namacivāya Rājayōki, S. R.
_ |a ஆயுர்வேத ஆசான் |c -
|a Ayur Vedic Preceptor |b / An Easy Way to learn Ayur Veda
_ |a சென்னை |b ஸ்ரீ சாது இரத்தின சற்குரு புத்தகசாலை |c 1867
_ _ |a TVA_BOK_0007004
கருத்து தெரிவிக்க