சிலப்பதிகார விளக்கம்

nam a22 7a 4500
191015b1937 ii 000 0 tam d
_ _ |c ரூ. 1.80
_ _ |a சேதுப்பிள்ளை, ஆர்.பி. |a Cētuppiḷḷai, ār.Pi.
_ |a சிலப்பதிகார விளக்கம் |c ஆர்.பி. சேதுப் பிள்ளை- எழுதியது.-Ār.Pi. Cētup piḷḷai- eḻutiyatu.
|b /
_ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b ஒற்றுமை ஆபிஸ் |b Oṟṟumai āpis |c 1937
_ _ |a [various paginations], 206 p. |b Array
_ |a A
_ _ |a காப்பியம் – சிலப்பதிகாரக்கதை-Kāppiyam – cilappatikārakkatai
_ _ |a மாநகர்க்கு ஈந்தார் மணம், மாதலியும் மணமாலையும், இந்திரவிழா மாலதியும் கண்ணகியும், இரண்டாம் அதிகாரம், கண்ணகியும் கோவலலும், நாட்டு வழியும் காட்டு வழியும், சிலப்பதிகாரம், சிலம்பின் காரணமாக எழுந்த காப்பிய நூல், இரட்டைக்காப்பியத்தில் ஒன்று ஐம்பெரும் காப்பியங்களில் ஒன்று.
_ _ |a TVA_BOK_0000128
TVA_BOK_0000128
cover image
கருத்து தெரிவிக்க