செய்முறை பௌதிகம்

nam a22 7a 4500
191015b1969 ii 000 0 tam d
_ _ |c Rs. 4.50
_ _ |a பாசுகரன், கே.
_ |a செய்முறை பௌதிகம் |c ஆசிரியர் கே. பாசுகரன்- இரா. செயராம்
|a Physics practical-ancillary for B.SC.
_ _ |a 1st ed.
_ |a சென்னை |b தமிழ் வெளியீட்டுக் கழகம் |c 1969
_ _ |a [vi], 286 p. |b ill.
_ |a தமிழ் வெளியீட்டுக் கழகம் |v வரிசை எண் 206
|a In Tamil
_ _ |a செயராம், இரா. |e aut.
_ _ |8 தமிழ்நாடு பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம் |8 Tamil Nadu Text Book and Educational Services Corporation
_ _ |a TVA_BOK_0000965
TVA_BOK_0000965
கருத்து தெரிவிக்க