சிதம்பரம் இராமலிங்கசுவாமிகள் பிள்ளைத்தமிழ்

nam a22 7a 4500
191015b1893 ii 000 0 tam d
_ _ |a சுந்தரம்பிள்ளை, பொ. |a Cuntarampiḷḷai, po.
_ |a சிதம்பரம் இராமலிங்கசுவாமிகள் பிள்ளைத்தமிழ் |c -
_ |a சென்னை |b ஆல்பெனியன் அச்சியந்திரசாலை |c 1893
_ _ |a இராமசாமி முதலியார் |d - |e editor |q -
_ _ |8 கன்னிமாரா பொது நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0007930
கருத்து தெரிவிக்க