தமிழக வரலாறு கோசர்கள்

nam a22 7a 4500
191015b1992 ii 000 0 tam d
_ _ |a 8185703140 |c ரூ. 30.00
_ _ |a கோவிந்தன், கா. |a Kōvintan̲, Kā., 1917-
_ |a தமிழக வரலாறு கோசர்கள் |c ஆசிரியர்: புலவர் கா. கோவிந்தன் -
_ _ |a முதல் பதிப்பு |b -
_ |a செய்யாறு |a Ceyyāṟu |b எழிலகம் |b Eḻilakam |c 1992
_ _ |a viii, 180 p.
_ |a தமிழக வரலாறு வரிசை-Tamiḻaka varalāṟu varicai |v 2
_ _ |a TVA_BOK_0001902
நாட்டுடைமயாக்கப்பட்ட நூல்கள் - Nationalised books
கருத்து தெரிவிக்க