கோவிந்தசதகம்

nam a22 7a 4500
191015b1839 ii 000 0 tam d
_ _ |a நாராயணபாரதியார்
_ |a கோவிந்தசதகம் |c இஃது கையெழுத்துப்பிரதிகளில் பாடந்தோறும் பிழைபடுகின்றதையும் அச்சுப்பதித்தபிரதிகள் எட்டுப் பிரதிகள் போலவே எட்டுப் பிரதிகளாயிருக்கின்றதையும் நோக்கி அதைவிலக்கும்பொருட்டு சென்னைமாநகரத்துப் பூவைசியப்பிரபுக்களில் கவுண்டாண்ட்ஜெனல் ஆபிசில் பாண்டுடிப்பார்ட்டுமெண்டுமானேசர் வேதாசல முதலியார் அவர்களும் கோவைசியப்பிரபுக்களில் ஆபிசில் சூப்பிரீம்கோர்ட்கவுண்டாண்டு வெங்கட்டசுப்புராயபிள்ளை அவர்களும் கேட்டுக்கொண்டதால் சென்னைக்கல்விச்சங்கத்துத் தமிழ்ப்புலவர் திரு. வேங்கடாசல முதலியார் அவர்களால் பல பிரதிகளைக்கொண்டு ஆராய்ந்து பிழைகளைத்திருத்தி இதிலுஅள்ள கவிகளுக்கெல்லாம் ஒத்தபழமொழிகளும்தனித்தனி சேர்த்து அவரது அச்சுக்கூடத்தில் பதிப்பிக்கப்பட்டது.
_ |c 1839
_ _ |a 17 p.
|a In Tamil
_ _ |a இலக்கியம்
_ _ |a கோவிந்தசதகம், சதகம்,
_ _ |a வேங்கடாசல முதலியார்
_ _ |8 கன்னிமாரா பொது நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0008598
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க