தமிழ் படி

nam a22 7a 4500
191015b1955 ii 000 0 tam d
_ _ |c அணா. 3
_ _ |a கோபால்.
_ |a தமிழ் படி |c இந்நூல் கோபால் அவர்களால் இயற்றப்பட்டது.
_ _ |a ஆறாம் பதிப்பு
_ |a சென்னை |b தென்னிந்திய முதியோர் கல்வி கூட்டுறவு கழகப் பதிப்பகம் |c 1955
_ _ |a 24 p.
|a In Tamil
_ _ |a மொழி
_ _ |a மொழி, தமிழ் கற்கும் முறை, தமிழ்,
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0009906
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க