நான்முகன் திருவந்தாதி வ்யாக்யானம்

nam a22 7a 4500
191015b ii 000 0 tam d
_ _ |c ரூ. 2. 00
_ _ |a பெரியவாச்சான்பிள்ளை
_ |a நான்முகன் திருவந்தாதி வ்யாக்யானம் |c பெரியவாச்சான்பிள்ளை அருளிச்செய்த நான்முகன் திருவந்தாதி வ்யாக்யானம் என்னும் இந்நூல் S.கிருஷ்ணஸ்வாமி அய்யங்கார் அவர்களால் பதிப்பிக்கப்பட்டது. |n Volume xii
_ |a திருச்சி |b ஸ்ரீவைஷ்ண்வ ஸுதர்னம்
_ _ |a 279 p.
|a In Tamil
_ _ |a இலக்கியம்
_ _ |a In Tamil
_ _ |a கிருஷ்ணஸ்வாமி அய்யங்கார், S.
_ _ |8 சரஸ்வதி மஹால் நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0009257
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க