இந்திய அரசும் ஆட்சியும்

nam a22 7a 4500
191015b1974 ii 000 0 tam d
_ _ |c Rs. 7.35
_ _ |a வேதாந்தம், மா. ந. |a Vētāntam, mā. Na.
_ |a இந்திய அரசும் ஆட்சியும் |c ஆசிரியர் மா. ந. வேதாந்தம்- |p பட்டப் படிப்பிற்குரியது: திருத்தப்பட்ட பாடத்திட்டத்தின்படி வெளியிடப்படுகிறது
|a Government and Politics in India (Since 1858 A.D.)
_ _ |a 1st ed.
_ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் நிறுவனம் |b Tamiḻnāṭṭup pāṭanūl niṟuvaṉam |c 1974
_ _ |a vii, 288 p.
_ |a த.பா.நி. (க.வெ.)-Ta.Pā.Ni. (Ka.Ve.) |v வரிசை எண் 600-Varicai eṇ 600
_ |a I
|a I
|a In tamil
_ _ |a வரலாறு-Varalāṟu
_ _ |8 தமிழ்நாடு பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம் |8 Tamil Nadu Text Book and Educational Services Corporation
_ _ |a TVA_BOK_0000698
TVA_BOK_0000698
தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம் - Tamil Nadu Textbook and Educational Services Corporation
cover image
கருத்து தெரிவிக்க