tva-logo

தற்கால அரசியல் அமைப்புகள் : அவற்றின் வரலாறு, தற்காலிக அமைப்பு ஆகியவற்றின் ஒப்பீட்டு ஆராய்சிக்கு ஓர் அறிமுகம்

ஆசிரியர்

Strong. C.F.

பதிப்பாளர்

சென்னை : தமிழ் வெளியீட்டுக் கழகம் , 1965

வடிவ விளக்கம்

[xi], 507 p.

தொடர் தலைப்பு

தமிழ் வெளியீட்டுக் கழக வெளியீடு வரிசை எண் 62

துறை / பொருள்

அரசியல் அறிவியல்

குறிச் சொற்கள்

MARC வடிவம் பார்க்க மேற்கோள் பார்க்க

பதிவேற்ற விபரங்கள்

ஆவண இருப்பிடம்

தமிழ்நாடு பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம்

தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம்

26 Mar 2017

பார்வைகள்

607

பிடித்தவை

0

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்


பதிவிறக்கங்கள்

தொடர்புடைய நூல்கள்

நூல்கள் தொடர்புடைய விமர்சனங்கள் எழுத

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.