tva-logo

A Famine Code

பதிப்பாளர்

Madras : Govrnment Press , 1905

வடிவ விளக்கம்

v- (242+11) 253 p.

துறை / பொருள்

Report

குறிச் சொற்கள்

Period of observation and test- Wages and allowances- Rains policy and closure of relief-

MARC வடிவம் பார்க்க மேற்கோள் பார்க்க

பதிவேற்ற விபரங்கள்

ஆவண இருப்பிடம்

தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம்

தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம்

15 Oct 2019

பார்வைகள்

113

பிடித்தவை

0

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்


பதிவிறக்கங்கள்

தொடர்புடைய நூல்கள்

நூல்கள் தொடர்புடைய விமர்சனங்கள் எழுத

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.