திருநாவுக்கரசர் ஓர் ஆய்வு : முதற் பகுதி

இரத்தினசபாபதி, வை.

சென்னை : சென்னைப் பல்கலைக் கழகம் , 1984

வடிவ விளக்கம் : (vii), 174 p.

தொடர் தலைப்பு: சென்னைப் பல்கலைக் கழகத் தத்துவத்துறை வெளியீடு 40

துறை / பொருள் : Biography

குறிச் சொற்கள் : தோற்றுவாய் , திருநின்ற செம்மை , சைவநலம் ,

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க