சமரச சுத்த சன்மார்க்கத்தின் தோற்றமும் 133 ஆண்டு கால வளர்ச்சியும் (1865-1998) : பவழ விழா வெளியீடு

ஊரன் அடிகள்

சென்னை : சைவ சித்தாந்தப் பெருமன்றம் , 1998

வடிவ விளக்கம் : ix, 158 p.

குறிச் சொற்கள் : சுத்த சன்மார்க்கம் ,

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க