இளந் தமிழர் இலக்கிய வாசகம் : ஏழாம் வகுப்பு உயர்தர ஆரம்பப் பாடசாலைகளுக் குரியது

பண்டார நம்பியார், ஈ.

மதுரை : இ. மா. கோபாலகிருஷ்ணக் கோன் , 1952

வடிவ விளக்கம் : iii, 140 p.

துறை / பொருள் : தமிழ்

குறிச் சொற்கள் : வானவூர்தி , கலைக் கோவில் , இமயமலை

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க