மகனே! உனக்கு

சாமிநாத சர்மா, வெ.

புதுக்கோட்டை : பிரபஞ்ச ஜோதி பிரசுராலயம் , 1956

வடிவ விளக்கம் : 112 p.

தொடர் தலைப்பு: பிரபஞ்ச ஜோதி பிரசுரம் 38

குறிச் சொற்கள் : கட்டுரை , கதை

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க