கங்கை கொண்ட சோழபுரம் அகழாய்வு அறிக்கை

வசந்தி, சீ.

சென்னை : தமிழ்நாடு அரசு தொல்லியல் துறை , 2009

வடிவ விளக்கம் : xiii, 64 p.

தொடர் தலைப்பு: தமிழ்நாடு அரசு தொல்லியல் துறை வெளியீடு 222

துறை / பொருள் : ஆய்வுநூல்

குறிச் சொற்கள் : மண்மலை அகழாய்வு , கல்குளம் அகழாஉவு , தொல்பொருட்கள் , பானை ஓடுகள்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க