தஞ்சாவூர் வட்டக் கல்வெட்டுகள்

சென்னை : தமிழ்நாடு அரசு தொல்லியல்துறை , 2005

வடிவ விளக்கம் : xvi, 151 p.

பிற தலைப்பு : Thanjavur taluk insctiptions

தொடர் தலைப்பு: தமிழ்நாடு அரசு தொல்லியல்துறை Publication no. 161

துறை / பொருள் : Epigraphy

குறிச் சொற்கள் : Epigraphy , கல்வெட்டு , தஞ்சாவூர் வட்டக் கல்வெட்டு , Inscriptions , Thanjavur taluk inscriptions

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க