வஷ்ஷம்ஸி தப்ஸீரும் இஸ்லாத்தின் உண்மையைப்பற்றிய உபந்நியாசங்களும்

முஹம்மது தாஹிர் சாஹிபு காதிறி.

விஜயபுரம் , 1928

வடிவ விளக்கம் : ii, 52 p.

துறை / பொருள் : இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் : இலக்கியம் , உபந்நியாசம் ,

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

தொடர்பான புத்தகங்கள் இல்லை

கருத்து தெரிவிக்க