பாண்டிய மன்னர் : பகுதி 2

கனகராஜையர், நா.

மதுரை : இ. மா. கோபால கிருஷ்ணக் கோன் , 1930

வடிவ விளக்கம் : [xv], 68 p.

துறை / பொருள் : சரித்திரம்

குறிச் சொற்கள் : பாண்டியராஜ வம்ச சரித்திரம் , இடைப்பட்ட பாண்டியர்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க