சாலியவந்தணர் புராணமென்ற மகாசைவர் புராணம் : முதலாவது தேவகிரிகாண்டம்

ஆறுமுக நயினார் பிள்ளை, த.

மதுரை : ஸ்ரீராமச்சந்திர விலாசம் அச்சகம் , 1919

வடிவ விளக்கம் : [viii], 264, 2 p.

துறை / பொருள் : இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் : புராணம் , மகாசைவர் புராணம் , தேவகிரிகாண்டம்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க