பொது விஞ்ஞானம் : 6 ம் வகுப்புக்குரியது

ராஜராமன், S.

மதராஸ் : மாக்மில்லன் அண்டு கம்பெனி லிமிடெட் , 1960

வடிவ விளக்கம் : 195 p.

துறை / பொருள் : அறிவியல்

குறிச் சொற்கள் : உணவு , சுவாசித்தல் , அசைவு , பிறப்பும் வளர்ச்சியும் , உடல் நலனைக் காத்தல்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க