ஸ்ரீ பாலதண்டபாணி பேரில் நவரத்தினம், நாமாவளி, மாலை, காவடி வருகை வேல்பாட்டுகள்

மங்கள தாஸ்

சென்னை : மனோரஞ்சிதம் பிரஸ் , 1932

வடிவ விளக்கம் : 16 p.

துறை / பொருள் : இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் : வருகை நொண்டிச் சிந்து

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க