ஸ்ரீமதாபஸ்தம்பமஹர்ஷியார் அருளிய தர்மஸூத்ரம் : ஸ்ரீஹரதத்தாசார்யாரின் உஜ்வலா வ்யாக்யானத்தை அனுஸரித்த தமிழுரையுடன் கூடியது

மதாபஸ்தம்பமஹர்ஷியார்

கும்பகோணம் : வேத தர்மசாஸ்த்ர பரிபாலன ஸபை , 1951

வடிவ விளக்கம் : [xxxii], 254 p.

துறை / பொருள் : இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் : தர்மஸூத்ரம் ,

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க