கட்டபொம்மதுரை பாஞ்சாலங்குரிச்சி சரித்திரக் கதை

பாஸ்கரசாமி

மதுரை : ராஜேஸ்வரி பிரஸ் , 1930

வடிவ விளக்கம் : (i)- 62 p.

துறை / பொருள் : சரித்திரம்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க