வேளாங்கண்ணி அர்ச. ஆரோக்கிய மாதாவின் திருவிழாச்சிறப்பு : கும்மியும் பண்விருத்தமும்

தாவீதுபிள்ளை, அ.

Madras : V. K. Press

வடிவ விளக்கம் : 8 p.

துறை / பொருள் : கிறிஸ்தவ இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் : கும்மி , பூவணிப்பாவறு சீர் பண்ராகம்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க