சர்வ சமய சமரசமான பிரார்த்தனைமாலை

சென்னை : B. O. A. பிரஸ் , 1912

வடிவ விளக்கம் : vi- 168 p.

பிற தலைப்பு : A Tamil universal prayer book

துறை / பொருள் : பக்தி இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் : இலக்கியம்- பக்தி-

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க