அரிச்சந்திரோபாக்யான நாடகாலங்காரம் என்னும் கீர்த்தனை

நரசிம்மையர்

சித்தூர் : வித்தியாவிநோத அச்சுக்கூடம் , 1886

வடிவ விளக்கம் : 400 p.

துறை / பொருள் : இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் : விநாயகர்துதி , விவாககாண்டம் , இந்திரகாண்டம் , வேட்டஞ்செய்காண்டம் ,

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க