அமிதசாகரனார் இயற்றிய யாப்பருங்கலம் : பழைய விருத்தியுரையுடன்

அமிர்தசாகரர்

Madras : The Controller of stationery and printing , 1960

வடிவ விளக்கம் : xi, 544 p.

துறை / பொருள் : இலக்கணம்

குறிச் சொற்கள் : இலக்கணம் , உறுப்பியல் , செய்யுளியல் , ஒழிபியல்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க