திருக்குறள் வீரமாமுனிவர் உரை

சென்னை : சென்னை பல்கலைக்கழகம் , 1985

வடிவ விளக்கம் : xx, (121+1) 123 p.

பிற தலைப்பு : Fr. Beschi's Commentary to Tirukkural

தொடர் தலைப்பு: சென்னை பல்கலைக் கழகக் கிறித்தவத் தழிழ் இலக்கியத் துறை 2

துறை / பொருள் : செய்யுள்

குறிச் சொற்கள் : கடவுள் வாழ்த்துக்குப் பயன்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க