முகலாயப் பேரரசு I

ஸ்ரீவத்ஸவா, ஏ. எல்.

மதராஸ் : தமிழ் வெளியீட்டுக் கழகம் , 1967

வடிவ விளக்கம் : vi, 445, vii p.

பிற தலைப்பு : The Mughal empire

துறை / பொருள் : வரலாறு

குறிச் சொற்கள் : வரலாறு , இந்தியா , அரசியல் , பாபர் , ஹுமாயூன் , ஷேர்ஷா சூர் , ஜஹாங்கீர்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க