கட்டுரை முத்தாரம் : முதற் புத்தகம் ஆங்கில இலக்கியம்

அப்பாத்துரை, கா.

சென்னை : திருநெல்வேலி தென்னிந்திய சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம் லிமிடெட் , 1956

வடிவ விளக்கம் : vi, 128 p.

தொடர் தலைப்பு: கழக வெளியீடு 601

துறை / பொருள் : இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் : நட்பு , நாடோடிகள் , நல்லெண்ணங்கள் ,

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க