ஜனத்தொகையில் காணப்படும் இன அம்சங்கள்

குஹா, பி. எஸ்.

Delhi : Manager of publications , 1950

வடிவ விளக்கம் : 25 p.

தொடர் தலைப்பு: Department of Anthropology Publication, Indian Language Series 2

துறை / பொருள் : மானுடவியல்

குறிச் சொற்கள் : மானுடவியல்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க