மாணவர் தமிழ் இலக்கணத் தெளிவு : S. S. L. C. பாடத் திட்டத்தின்படி நான்கு, ஐந்து, ஆறாம் பாரங்களுக்கு அமைந்தது

குருஸ் அந்தோணி, ச.

சென்னை : இ. மா. கோபால கிருஷ்ணக் கோன் , 1940

வடிவ விளக்கம் : viii, 140 p.

துறை / பொருள் : கல்வி

குறிச் சொற்கள் : எழுத்து , சொல் , பொதுவியல் , புணரியல் , யாப்பு , அணி

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க