திருக்குறள் : விரிவுரை அறத்துப்பால் இல்வாழ்க்கை இயல்

சென்னை : சாது அச்சுக்கூடம் , 1941

வடிவ விளக்கம் : viii, 384 p.

துறை / பொருள் : செய்யுள்

குறிச் சொற்கள் : இல்வாழ்க்கை , வாழ்க்கைத் துணை , அன்புடைமை , விருந்தோம்பல் , இன்சொல்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க