தொல்காப்பியம் இளம்பூரணம் : எழுத்ததிகாரம் பதவுரை

அம்பாசமுத்திரம் : அகஸ்தியர் பிரஸ் , 1928

வடிவ விளக்கம் : [viii], 160 p.

துறை / பொருள் : இலக்கணம்

குறிச் சொற்கள் : இலக்கணம் , எழுத்திகாரம்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க