தாயுமானவர் : சொருணாம்பாள் நினைவுச் சொற்பொழிவுகள்

சுப்பிரமணியன், ச. வே., 1929-

அண்ணாமலைநகர் : அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம் , 1977

வடிவ விளக்கம் : iv, 150 p.

தொடர் தலைப்பு: சொருணாம்பாள் சொற்பொழிவு 16

துறை / பொருள் : சொற்பொழிவு

குறிச் சொற்கள் :

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க