இன்றமிழ் வாசகம் : செய்யுளும் உரைநடையும் நான்காவதுபார மாணவர்கட்குரியது

சென்னை : தி ஓரியண்ட் பப்ளிஷிங் கம்பெனி , 1944

வடிவ விளக்கம் : viii, 190 p.

துறை / பொருள் : இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் : காதை , பெரியார் பொருண் மொழிகள் , தேவாரம் , திருவாசகம்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

தொடர்பான புத்தகங்கள் இல்லை

கருத்து தெரிவிக்க