தஞ்சை நகரிய சக்திக் கோயில்கள்

குளத்தூரான், க.

தஞ்சாவூர் : தமிழ்ப் பல்கலைக் கழகம் , 1994

வடிவ விளக்கம் : vii, 176 p., 74 leaves ofplates

தொடர் தலைப்பு: தமிழ்ப் பல்கலைக் கழக வெளியீடு 177

துறை / பொருள் : வரலாறு

குறிச் சொற்கள் : வரலாறு , சமயம் , வழிபாடு , சிற்பக் கலை

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க