திருநந்திதேவர் ஆதிதிருவள்ளுவநாயனாராகிய திருமூலதேவருக்கு உபதேசித்தருளிய சித்தாந்தம் வேதாந்தமுங்கடந்த நாதாந்த முடிவான அமுர்த பஞ்சாட்சர துருவநிலையென்னும் ஆறாதார ஜீவோற்பத்திசிந்தாமணியும் தத்துவதீபிகையும்

நந்திதேவர்

சென்னை : பூமகள்விலாச அச்சுக்கூடம் , 1937

வடிவ விளக்கம் : 47 p.

துறை / பொருள் : சமயம்

குறிச் சொற்கள் : இலக்கியம் , தத்துவம்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க