தர்க்க விஞ்ஞான முறைகள்

மகாதேவன், டி. எம். பி.

சென்னை : தமிழ் நாட்டுப் பாடநூல் நிறுவனம் , 1975

வடிவ விளக்கம் : [iv], 354 p.

பிற தலைப்பு : Logic and Scientific Methods

தொடர் தலைப்பு: த. பா. நி. (க. வெ.)-Ta. Pā. Ni. (Ka. Ve.) வரிசை எண் 624-Varicai eṇ 624

துறை / பொருள் : தத்துவவியல்-Tattuvaviyal

குறிச் சொற்கள் :

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க