அசுவதி, பரணி, கார்த்திகையின் முதற்பாதம் இவைகளில் ஜனித்தவர்களுக்கு ஆனந்தவருடத்திய நவக்கிரகபலன்

ராமஸ்வாமிசாஸ்திரி, M. N.

தஞ்சாவூர் : ஸ்ரீவித்தியாவிநோதினி அச்சகம் , 1914

வடிவ விளக்கம் : 16 p.

துறை / பொருள் : சோதிடம்

குறிச் சொற்கள் : கிரகங்கள் , ஜாதகம்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க