பதினெண்சித்தர்களில் மஹா மகுத்துவம் பொருந்திய போக முனிவர் திருவாய்மலர்ந்தருளிய சத்தகாண்டம் 7000

போகர்

சென்னை : பாரதி அச்சுக்கூடம் , 1926

வடிவ விளக்கம் : xix, 1120 p.

துறை / பொருள் : மருத்துவம்

குறிச் சொற்கள் : மருத்துவம் , சித்த வைத்தியம்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க