ஸ்ரீ குமாரதேவர் திருவாய்மலர்ந்தருளிய சாஸ்திரக்கோவை : இதோடு மேற்படியார் அருளிச்செய்த பெரியநாயகியம்மைபதிகமும், ஸ்ரீ சிதம்பரசுவாமிகள் திருவாய்மலர்ந்தருளிய குமாரதேவர் நெஞ்சுவிடுதூதும், குமாரதேவர் பதிகமும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன

குமாரதேவர், active 18th century

சென்னை : பூமகள்விலாச அச்சகம் , 1914

வடிவ விளக்கம் : 183 p.

துறை / பொருள் : இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் : பக்தி இலக்கியம் , சமயம்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க