உ. வே. சா. காப்பியப் பதிப்புகள்

காசிராசன்

சென்னை : உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் , 1985

வடிவ விளக்கம் : viii- [i]- 166- [4] p.

பிற தலைப்பு : U. Ve. Sa. kappiya pathippukal

தொடர் தலைப்பு: டாக்டர் உ. வே. சாமிநாதையர் அறக்கட்டளைச் சொற்பொழிவு வரிசை 2

துறை / பொருள் : Epic literature-Tamil literature

குறிச் சொற்கள் : தமிழ் இலக்கியம்- காவிய இலக்கியம்- உ. வே. சா.

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க