பெரிய எழுத்து புகழேந்திப் புலவர் இயற்றிய புரூரவச்சக்கிரவர்த்தி கதை

புகழேந்திப் புலவர்

சென்னை : திருமகள் விலாச அச்சகம்

குறிச் சொற்கள் : விராடபரவம் , கிருஷ்ணன் தூது , கோவிலன் கதை , தேசிங்குராஜன் கதை

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க